Hantverkskvällar

Hantverkskvällar
Är öppen för alla medlemmar. Vi träffas, umgås och lagar, fixar och tillverkar det som vi behöver för verksamheten. Både föreningens grejer men även privata dräkter och attiraljer.

Vi träffas varannan vecka. Jämna veckor. Start 22/1.

Tid: 1800 – 2000

Hantverksträffar våren 2019:

22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4 och 14/5. 


Lokal:
Gillets möteslokal på Stallgärdsgatan. Nedgång mitt emot busshållplatsen vid kolonilotterna.