Välkommen till Calmar Renässansgille

Välkommen till Calmar Renässansgille

Vi är en ideell förening som har verksamhet året runt. Föreningen levandegör och sprider kunskap om renässansen i Sverige, ca 1521-1611. Vi vänder oss till alla som är nyfikna och vill ha en rolig och lärorik samvaro i 1500-talsanda. Du är också välkommen!

Året efter!

I år är det 501 år sedan Gustav Vasa kröntes till Sveriges konung. Föregående år blev innehållsrikt och en späckad kalender fyllde Gillets agenda. I år tror vi att det blir lugnare med något färre event. Planering pågår för året.

Vi fortsätter med våra  hantverkskvällar under våren. Vi kommer att åka till Ekenäs Slotts Riddarspel i maj.  Åter åka till Peter-und-Paul festival i Bretten, Medverka med läger på Fårets dagar och givetvis vara med på julmarknaden på Kalmar Slott. Justeringar kan komma att ske beroende på vad som händer i när och fjärran, tid och rum!

Vi planerar även för att genomföra en medlemsresa under året och kanske även en gillesfest.

Inskrivning av nya Knektar!

Gillesstämma söndag den 3 mars.

Det är åter dags för Gillesstämma. Söndagen den 3 mars kl 14.00 startar vi i vår samlingslokal på Stallgärdsgatan 4, Kalmar. Giltigt medlemskap och anmälan berättigar till deltagande i stämman. Anmäl din medverkan så snart som möjligt till Lisa Wall

Hantverkskvällar vt 2024 

Vi återupptar våra träffar på tisdagen den 30 januari. Vi träffas ojämna veckor och håller på fram till och med tisdagen den 7 maj. Vi träffas som vanligt i möteslokalen på Stallgärdsgatan 4 (Ingång från Gatan, mitt emot tidigare kolonilotter). Väl mött!

Syhelg 2-3 mars

Helgen den 2-3 mars planerar vi att ha en syhelg. Alla som vill få hjälp och råd angående historiska dräkter är välkomna till vår samlingslokal på Stallgärdsgatan 4 (Ingång från Gatan, mitt emot tidigare kolonilotter). För information och anmälan kontakta Elisabeth Wall. Väl mött!

Calmar Renässansgille 25 år!

Den 11 mars 1996 bildades Calmar Renässansgille officiellt efter några års verksamhet. Vid den första Gillesstämman närvarade vår nuvarande Åldersman Anne-Marie Hultberg som då valdes till justerare för mötet. I övrigt finns inga av de som medverkade vid bildandet kvar i i föreningen längre. Vi har länge haft för avsikt att uppmärksamma och fira detta men har fått lägga även dessa planer i pandemipausen. Vi kommer när det är möjligt med förslag på festligheter.

Medlemsresa till Riga

Nu är den äntligen på gång, vår jubileumsaresa. Torsdagen den 11 april tar vi tåg och flyg till Lettlands huvudstad Riga. På  söndagen den 14 april återvänder vi till Kalmar i omvänd ordning. Medlemmar är välkomna att anmäl sig till resan senast den 19 februari till Elisabeth Wall. Elisabeth kan även lämna mer info om resans innehåll och pris. Vi är inte helt klara med alla detaljer men återkommer när allt är på plats.

Svenska porten i Riga

Medlemsavgift 2024

Nytt år och nya insatser. Vi hoppas att alla vill fortsätta och bidra till Gillets verksamhet under 2024. I år verkar det bli lite mer tillbaks till ett lugnare program efter fjolårets hektiska firande av Gustav Vasa 500 år. Under året deltar vi i aktiviteter och medverkan vid olika event som vi är mer vana vid. Medlemsavgiften är oförändrad sedan tidigare år. Se mer under Medlemsinfo.

Att vara medlem i gillet innebär – förutom en trevlig gemenskap och många glada stunder – en hel del förmåner. Bl.a. medlemsgille,  ev en medlemsresa, deltagande i olika evenemang och nyhetsbrevet ReNyssans.

Ung som gammal – Alla är varmt välkomna till Calmar Renässansgille.

Följ Gillet på Instagram och Facebook

Nu kan du följa Gillet på Instagram och Facebook. se nedan. Mycket nöje!

 calmarrenassansgille

Calmar Renässansgille