Välkommen till Calmar Renässansgille

Vi är en ideell förening som har verksamhet året runt. Föreningen levandegör och sprider kunskap om renässansen i Sverige, ca 1521-1611. Vi vänder oss till alla som är nyfikna och vill ha en rolig och lärorik samvaro i 1500-talsanda. Du är också välkommen!

Nytt år med nya och gamla aktiviteter.

Vi har nu gått in i 2019 och ett nytt renässansår ligger framför oss. Vi tar nya tag med nya och gamla utmaningar.

060707 Luzern Landsknektar-2 Väggmålning i Luzern, Schweiz.

Årsmöte söndagen den 10 mars

Vårt årsmöte håller vi på söndagen den 10 mars, 2019. Tid 14.00  Plats meddelas senare. Motioner och förslag skall vara inlämnade senast den 24 februari till någon av styrelsens medlemmar.

Anmälan senast söndag den 24 februari till Anne-Marie på hultberg.kalmar@telia.com

Medlemsavgift 2019

Nytt år och nya insatser. Det är nu dags att förnya medlemskapet för 2019. Mail har gått ut till de medlemmar som vi har e-postadresser till. Avgifterna är desamma som tidigare. Information hittar du här.

Hantverkskvällarna

Vi genomför våra hantverkskvällar varannan tisdag och det är tisdagen i jämna veckor som gäller. Vi startar vårens aktiviteter tisdagen den 22 januari. Välkomna!

Fäktningsträningen

Ole Torffvit är vår fäktmästare som ställer upp om du vill lära dig eller fortsätta lära dig att fäktas med olika blankvapen som förekom under 1500- 0ch 1600-talet. Anmäl och få ytterligare information från Ole som du når på oletorffvit@oletorffvit.se