Medlemskap

Medlemskap

Medlemsförmåner 2024

Nu är det dags att förnya medlemskapet i Calmar Renässansgille inför 2024.

Att vara medlem i gillet innebär – förutom en trevlig gemenskap och många glada stunder – en hel del förmåner. Bl.a. medlemsgille, medlemsresa, deltagande i olika evenemang och nyhetsbrevet Renyssans.

Alla är varmt välkomna till oss som medlemmar.

Visst låter det lockande? Medlemsavgiften för allt detta är:

Enskilt medlemskap – 200:-

Familj – 300:-

Ungdom/Studerande – 100:-

Företag/förening – 500:-

Medlemsavgiften sätts in på Bankgiro 769-3146
Ange namn, adress och kontaktuppgifter.

Medlemskap: Bengt Nordström
Mobil 0705 944 766

General Data Protection Regulation (GDPR)

Rev 2023-02-05

Calmar Renässansgille är skyldiga att följa Dataskyddslagen för hantering av personuppgifter vid medlemskap i Calmar Renässansgille.

Dataskyddslagen som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen – PUL och heter General Data Protection Regulation eller på svenska Dataskyddslagen. Det är en EU-gemensam lag och är införd i hela EU. Det handlar om hur man får handskas med persondata, och skall bl.a. skydda den enskilde så att man inte sparar onödiga uppgifter, liksom att man skall veta vilka uppgifter som har sparats i olika dataregister.

För medlemmar i Calmar Renässansgille sparar vi följande data:

  • Namn, adress, Epostadress, telefonnummer, kön.
  • Om man är Barn, Studerande, Enskild medlem eller familjemedlem
  • Eventuella familjemedlemmars persondata enl. ovan.
  • Inbetald medlemsavgift sparas för varje år genom bokföringen.

Informationen lagras i Visma’s bokföringsprogram för föreningar och finns lagrat på Calmar Renässansgilles dator. Informationen sparas så länge som du är medlem och därefter så länge som vi är rapporteringsskyldiga till myndigheter för t.ex. verksamhetsstöd. Vid utträde raderas informationen ur medlemsmatrikeln. Datorn förvaltas av och hanteras endast av Calmar Renässansgilles kassör som även är ansvarig för medlemsregistret. Listor över medlemmar hanteras enbart av medlemsansvarig och vid behov av föreningens ordförande. Övriga styrelseledamoter har också möjlighet att få utdrag ur medlemsregistret.

Personuppgiftsansvarig är Calmar Renässansgilles Kassör. Du kan kontakta Kassören eller någon annan i styrelsen om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller för att begära radering av dina uppgifter.

Har du frågor så kontakta undertecknad.

Calmar Renässansgille

Styrelsen genom Kassör Bengt Nordström

Mob 0705 944 766

Epost bengt(at)calmarrenassansgille.se